Skip to main content

Onderdeel van het professionaliseren van onze club is het implementeren van een sociaal veilig klimaat en daartoe zijn wij op zoek naar een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) . De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen of signalen heeft met betrekking tot Seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie en andere vormen van intimidatie) of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de vereniging. Het functieprofiel is hier te vinden. Mocht je willen bijdragen aan een sociaal veilig sportklimaat binnen de club, neem dan contact op met het bestuur.

Bij de werkwijze van een VCP volgen wij de richtlijnen en kaders van het NOC*NSF en hebben deze op onze website gepubliceerd.