Skip to main content

Sociaal Veilig Sportklimaat bij Sparta Delft

Onze visie

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Onze 8 Gedragsregels zijn:

1. Bij Sparta accepteren we elkaar zoals we zijn.

2. We luisteren naar elkaar en reageren zo positief mogelijk op elkaar.

3. We hebben respect voor leiding, juryleden, publiek van de eigen vereniging en van andere verenigingen.

4. Er wordt niet gediscrimineerd, geïntimideerd of gepest.

5. Fysiek en verbaal geweld wordt niet geaccepteerd.

6. Als je merkt dat iemand pest, of gepest wordt, ga je gelijk naar de trainer of leidinggevende.

7. Stop is stop, nee is nee, privé is privé.

8. Je kunt altijd bij je trainer of leidinggevende terecht als je een vraag hebt of ergens mee zit.

VOG beleid

Als vereniging zijn wij ons sinds begin 2023 verder aan het ontwikkelen. Dit betekent dat nog niet alles af is, maar dat we werken aan continue verbetering van ons sociaal veilig sportklimaat. Hiertoe hebben we een aantal beleidsstukken opgesteld en willen we een ‘commissie veilig sportklimaat’ instellen.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Wij willen een vereniging zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt.
Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit kan grensoverschrijdend gedrag zijn en dat willen niet binnen onze vereniging. Als jij grensoverschrijdend gedrag ervaart, willen wij als vereniging op de hoogte zijn zodat we jou daarbij kunnen helpen.

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar het kan ook zijn dat je problemen ervaart waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kunt zelf met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen we je om contact te leggen met de VCP. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

Rechts vindt je een formulier waarmee je direct contact op kunt nemen met de VCP’s van de KNGU.

De rol van VCP wordt binnen onze vereniging ingevuld door Marloes Beijer. Je kunt haar bereiken door een bericht te sturen naar vertrouwenscontactpersoon@sparta-delft.nl.

Contact met VCP van de KNGU
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Vul hier je naam in
Geef hier je e-mailadres op waarop we je kunnen bereiken