Skip to main content

Contributie-componenten

Elk half jaar wordt de contributie geïnd, in Maart en September. De factuur bestaat uit twee componenten: het verenigings-gedeelte en het KNGU-gedeelte. Al onze leden zijn bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie aangemeld. Afhankelijk van de leeftijd van het lid en hoe vaak het traint en of het aan wedstrijden mee doet ontvangt elk lid een ander factuurbedrag. Bij vragen kunt u contact opnemen met de ledenadminisratie. 

Hieronder vindt u een overzicht van de contributies en overige kosten.

Jaarcontributie aan Vereniging per 1 januari 2023

lesuren per week 1 uur 1,5 uur 2 uur 2,5 uur 3 uur 3,5 uur 4 uur 4,5 uur
Jeugdleden t/m 17 jaar € 154,- € 210,– € 268,– € 342,- € 406,– € 466,– € 516,– € 580,50
Senioren 18 jaar en ouder € 176,- € 246,– € 308,– € 386,– € 476,– € 540,– € 580,– € 652,50

Lidmaatschapskosten KNGU per 1 september 2023

per kwartaal
tot 16 jaar € 6,45
16 jaar en ouder € 7,95

Het innen van de contributie gebeurt 2x per jaar, in januari en in september. Via de app van Sparta krijgt u bericht op uw emailadres en kunt u via de app uw factuur bekijken en de betaling in orde maken. Het is daarom belangrijk dat uw emailadres juist is ingevuld. Bij het niet betalen van de contributie stopt het lidmaatschap. 

Inschrijfkosten

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig: € 8,-.

Wedstrijdkosten

De kosten van de wedstrijden worden door de deelnemers zelf gedragen. De inschrijfgelden worden per wedstrijdseizoen via een nota geïnd.

Voor een indicatie van de kosten kunt u informatie vinden op de KNGU-website

Sportfonds gemeente Delft

Via het sportfonds is het mogelijk om een vergoeding te vragen voor de kosten van het lidmaatschap van Sparta en aanschaf van sportkleding. De regeling is voor alle inwoners van Delft met een inkomen niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Studenten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

De gemeente vergoedt alleen voor kinderen t/m 17 jaar het eerste jaar en de jaren daarna maximaal € 150,- per persoon per jaar.

Meer informatie op Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!.

Verlenging en opzegging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.

Opzeggingen kunnen via de app of schriftelijk bij de ledenadministratie. De ledenadministratie bevestigt de opzegging.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, uiterlijk 1 maand voor het einde van de periode waarvoor is betaald, er wordt geen restitutie verleend voor reeds geinde contributie.

Voor 1 december en 1 juli dienen de opzeggingen binnen te zijn, zodat er genoeg tijd is voor de vereniging om kinderen op de wachtlijst op te roepen voor hun proeflessen.

Wanneer de contributie niet is betaald, wordt het lidmaatschap stop gezet door het bestuur.