Skip to main content

Delfste Gymnastiekvereniging Sparta

Wij zijn blij dat je onze vereniging hebt gevonden. Ons aanbod is zeer gevarieerd en bestaat uit de volgende disciplines: kleutergymnastiek, turnen voor diverse leeftijdsgroepen en Fit op Maat (35+).

Kwaliteit leveren is beleid bij Sparta. Nagenoeg alle leiding heeft een licentie om les te geven of is bezig met een opleiding. Bij veel lessen zijn extra assistenten aanwezig zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. Iedereen die betrokken is bij de lessen heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven.

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via info@sparta-delft.nl of bel 015-2159965.

Het aanbod van Sparta wordt verzorgd door een enthousiaste club medewerkers: bestuursleden, technische leiding, assistenten en veel helpers voor diverse activiteiten.

Naast recreatief sporten worden ook aspecten als competitie en demonstratie niet vergeten. Zo heeft Sparta verschillende turngroepen, die elk op hun eigen niveau, aan wedstrijden en demonstraties deelnemen. Naast onderlinge wedstrijden en demonstraties zoals de Sparta Happening, neemt onze vereniging deel aan wedstrijden die veelal georganiseerd worden door de KNGU.

 

Sparta valt onder district Zuid-Holland en rayon Zuid-Holland Noord (http://www.zuidholland.kngu.nl/).

Super enthousiaste trainers en leuke lessen!

Mark van der Ham