Skip to main content

Het NOC*NSF heeft afgelopen week een rapport gepubliceerd over hoe het sportgedrag van Nederlanders verandert. Voor ons als vereniging betekent dit dat wij getriggerd worden ons aan te passen en in te spelen op de veranderde behoefte. Nu zijn wij bezig om een nieuw beleidsplan op te stellen en is dit bij uitstek het moment om de uitkomsten van dit rapport mee te nemen in dit plan.

Zodra het beleidsplan af is zullen we onze leden informeren. Tot die tijd staat het je vrij om altijd contact op te nemen met het bestuur als je prachtige ideeën hebt of een vraag hebt. Schroom niet en stuur een mail naar bestuur@sparta-delft.nl.