Skip to main content

Introductie

Even voorstellen: Mijn naam is Annabelle Berlet en sinds 19 maart 2023 ben ik de nieuwe voorzitter van Sparta Delft. In het dagelijkse leven werk ik bij de overheid en mijn achtergrond is jurist. Mijn dochter Veerle is in 2022 begonnen met turnen bij Sparta Delft en ik ben als vice-voorzitter in oktober aangehaakt.

De vorige voorzitter Tomislav heeft mij laten zien hoe begaan de trainers en assistenten zijn bij de vereniging. Turnen is hun passie en het lesgeven aan kinderen geeft hen energie. Nu weet ik niets van turnen af, maar ik ben beleidsmaker en jarenlang consultant geweest en ik zag dat er nog veel winst te behalen valt in het juist inrichten van de vereniging.

Daar zit ook meteen mijn drijfveer waarom ik Tomislav als voorzitter graag wilde opvolgen: ik wil veranderen, verbeteren, optimaliseren. En bij Sparta Delft kan er nog zo ontzettend veel worden ontwikkeld, geoptimaliseerd, daar steek ik graag mijn handen voor uit de mouwen. Ik loop ook over met ideeën die we zouden kunnen gaan implementeren, ik word ook al ‘Wervelwind Annabelle’ genoemd.

Mijn visie

Over 5 jaar is Sparta Delft een bruisende vereniging waar leden en vrijwilligers zichzelf blijven ontwikkelen. Zowel op het gebied van de sport alsook op het persoonlijke vlak.

Het bestuur en de vrijwilligers doen hun werk via de ‘Code Goed Sportbestuur’ en zijn gekwalificeerd om hun werk uit te kunnen voeren. Dit betekent dat er een duidelijk opleidingsplan is voor zowel de trainers en assistenten, maar ook voor de vrijwilligers.

De structuur van de vereniging is helder, de rollen duidelijk en de organisatie wendbaar.

Plan voor 2023

Het op orde brengen van de ledenadministratie door te professionaliseren met een softwarepakket

Het (beleidsmatig) inrichten van het Sociaal Veilige Sportklimaat

Structuur aanbrengen in de organisatie

Vragen?

Er zullen de komende tijd veel veranderingen plaats vinden, die ook jou als lid, als vrijwilliger en als trainer raken. Ik snap het als je vragen hebt, dus schroom niet en mail mij!