Skip to main content

Contributie 2021

De contributie-jaarbedragen zijn per 1 januari 2021:

1 uur 1,5 uur 2,0 uur 2,5 uur 3 uur 3,5 uur 4 uur 4,5 uur
Jeugdleden

tot en met 17 jaar

€ 154,– € 210,– € 268,– € 342 € 406,– € 466,– € 516,– € 580,50
 

Senioren
18 jaar en ouder

€ 176,– € 246,– € 308,– € 386,– € 476,– € 540,– € 580,– € 652,50

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig: € 8,–.

De kosten van de wedstrijden worden door de deelnemers zelf gedragen. De inschrijfgelden worden per wedstrijdseizoen via een nota geïnd.

Voor het betalen van de verschuldigde contributie ontvang je twee maal per jaar een nota, te weten in februari en augustus. Daarbij wordt de hoogte van de basiscontributie bepaald aan de hand van de leeftijd op 1 februari resp. 1 augustus. De contributie moet binnen 15 dagen zijn overgemaakt.

In overleg met de penningmeester is betaling in meerdere termijnen mogelijk via: penningmeester@sparta-delft.nl . Het rekeningnummer van Sparta-Delft is NL65INGB0000510525.

Opzeggingen moeten schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, er wordt geen geld teruggegeven. Een mail kan gestuurd worden aan: ledenadministratie@sparta-delft.nl. De ledenadministratie bevestigt de opzegging.

Delftpas

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om korting via de Delftpas te krijgen.

Sportfonds gemeente Delft

Via het sportfonds is het mogelijk om een vergoeding te vragen voor de kosten van het lidmaatschap van Sparta en aanschaf van sportkleding. De regeling is voor alle inwoners van Delft met een inkomen niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Studenten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

De gemeente vergoedt alleen voor kinderen t/m 17 jaar het eerste jaar en de jaren daarna maximaal € 150,- per persoon per jaar.

Meer informatie op Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!.

Verlenging van het lidmaatschap, opzegging

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.

Opzeggingen moeten schriftelijk ingediend worden, uiterlijk 1 maand voor het einde van de periode waarvoor is betaald.